Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Een recent verschenen document van Pfizer geeft een overzicht van meldingen van problemen die mensen na vaccinatie ondervonden. Er werden 1.223 overlijdens gemeld.

Dat een probleem gemeld wordt, betekent niet automatisch dat het ook door het vaccin veroorzaakt werd. Dat geldt ook voor overlijdens.


De data waar de artikels zich op baseren, komen uit een document van Pfizer dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA recent vrijgaf.

De ‘Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports’ werd gepubliceerd nadat de vereniging “Public Health and Medical Professionals for Transparency” beroep deed op de Freedom of Information Act. Die wet stelt dat burgers het recht hebben om toegang te vragen tot informatie van overheidsinstanties, zoals de FDA. 

Het document van Pfizer bevat een overzicht van de verschillende medische problemen die patiënten meldden nadat ze een dosis van het vaccin toegediend kregen. Het gaat over meldingen die geregistreerd werden tussen 1 december 2020 (Pfizer kreeg toen voor het eerst een tijdelijke goedkeuring) en 28 februari 2021. 

In totaal heeft Pfizer het over 42.086 gevallen. Dat aantal is een optelling van meldingen uit de Verenigde Staten (13.739), het Verenigd Koninkrijk (13.404), Italië (2.578), Duitsland (1913), Frankrijk (1506), Portugal (866) en Spanje (756). De overige 7.324 meldingen kwamen uit 56 verschillende landen.

GEEN CAUSAAL VERBAND AANGETOOND TUSSEN BIJWERKINGEN EN VACCIN

“Van de 42.086 gemelde mensen met matige tot ernstige bijwerkingen tussen 1 december en 28 februari zijn er dus 1223 gestorven, een duizelingwekkend hoog aantal”, schrijft de website Xandernieuws.

Die aantallen zijn inderdaad te vinden in het document (onder ‘Case outcome: fatal’), maar worden fout geïnterpreteerd. Zoals duidelijk vermeld in het onderdeel ‘Methodology’, gaat het niet noodzakelijk om bijwerkingen die veroorzaakt werden dóór het vaccin. 

Pfizer vermeldt expliciet dat ‘een accumulatie van meldingen van ongewenste voorvallen er niet noodzakelijk op wijst dat een bepaald verschijnsel werd veroorzaakt door het geneesmiddel; het verschijnsel kan eerder te wijten zijn aan een onderliggende aandoening of andere factoren zoals de medische voorgeschiedenis of medicatie die gelijktijdig wordt ingenomen’. 

Met andere woorden: de bewering dat Pfizer begin dit jaar al weet had van meer dan duizend overlijdens als gevolg van het vaccin, berust op gegevens die eigenlijk niet geschikt zijn om dergelijke claims te maken.  

CONCLUSIE

Het klopt niet dat Pfizer in januari doelbewust meer dan duizend doden verzweeg. De bijwerkingen die het bedrijf vermeldt in de documenten zijn immers niet noodzakelijk te wijten aan de toediening van het vaccin. Het gaat om voorvallen die tijdens de periode ná de vaccinatie plaatsvonden, maar er niet per se door veroorzaakt werden.