Steun Factcheck.Vlaanderen!

Wie heeft dat gevoel al niet eens: je ziet iets passeren op sociale media, maar het is heel gekleurd, eenzijdig of misschien wel gewoon fout. Hoe zit het nu? Er zijn in Vlaanderen bitter weinig initiatieven die daar een antwoord op geven.

Dat is de missie van Factcheck.Vlaanderen. Hopelijk heb je onze factcheckartikels kunnen waarderen. Ze komen er wel niet vanzelf. Factcheck.Vlaanderen wordt gedragen door vrijwilligers en kleine giften. We willen blijven groeien en bijdragen aan het debat over de kwaliteit van ons nieuws.

Factcheck.Vlaanderen heeft hiervoor uw steun nodig. Elk klein bedrag maakt echt een groot verschil. Wil je factcheckwerk in Vlaanderen een duwtje in de rug geven? Dat kan heel makkelijk via een bijdrage op deze pagina aan de VZW Factcheck.Vlaanderen.

Ik steun FC.V!(minimum bijdrage €5)

geen enkele sponsor of donor heeft inhoudelijke zeggenschap over de conclusies van het factcheckwerk of de publicaties van Factcheck.Vlaanderen.
Deze organisaties steunden reeds Factcheck.Vlaanderen

Global Fact Check Fund
In 2023 ontving factcheck.vlaanderen een gift van het Global Fact Check Fund, dat wordt beheerd door het International Fact-Checking Network en ondersteund door Google. Hiermee kan factcheck.vlaanderen extra middelen inzetten voor het factchecken van de verkiezingscampagnes in 2024.

De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische openbare instelling die steun biedt aan organisaties die bijdragen aan een betere samenleving. In 2020, 2021 en 2022 ontving factcheck.vlaanderen als project van algemeen belang een gift van Koning Boudewijnstichting (2020-2022)

CERA
Cera is een Belgische coöperatieve vennootschap (cvba), waarvan 400.000 Belgen vennoot zijn. Cera steunt particulieren en organisaties met aandacht voor de coöperatieve waarden. In het kader hiervan ontving factcheck.vlaanderen sinds 2020 jaarlijks een financiële gift.

#coronavirusfactsalliance - Poynter Institute
In 2020 werd Factcheck.Vlaanderen lid van de coronavirusfactsalliance, een initiatief om factcheckers over heel de wereld te laten samenwerken aan een centrale database van covid-gerelateerde factchecks. Het Poynter Institute voorzag ons hiervoor voor werkingsmiddelen

Vlaams Journalistiek Fonds
In 2018 kende het Vlaams Journalistiek Fonds fondsen toe voor de opstart van Factcheck.Vlaanderen in het kader van de subsidie voor innovatieve journalistieke projecten. Het VJF voorzag financiele en logistieke steun in de eerste projectfase, waarvan de resultaten kunnen worden geconsulteerd in dit rapport.