Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Het klinisch onderzoek door Pfizer dat “500%” hogere kans op hartaanval zou aantonen, bestaat niet.

Wetenschappelijk onderzoek wijst op een mogelijk hoger risico voor myocarditis en pericarditis bij jongere mannen, maar er werd geen rechtstreeks verband vastgesteld met het vaccin.

Er zijn weldegelijk meldingen van hartproblemen na vaccinaties tegen covid-19, maar de incidentie ervan is laag. Het risico op hartproblemen is groter bij het oplopen van covid-19.

De maker van de claim, Robert F. Kennedy Jr., is een vaak voorkomende bron van online informatie tegen coronavaccins.


Een artikel op de Nederlandse alternatieve nieuwswebsite NineForNews citeerde op 22 maart een claim van de voorzitter van Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr. In deze uitspraak beweert hij dat "gevaccineerden tot 500% meer kans hebben op een hartaanval na vaccinatie". Deze claim zou volgens hem ondersteund worden door een klinisch onderzoek uitgevoerd door Pfizer zelf. 

ROBERT F. KENNEDY JR. EN DE ‘DISINFORMATION DOZEN’

Robert is een neef van voormalig president John F. Kennedy, en een van de grootste bronnen van antivaccinatieretoriek vandaag. Het Center for Countering Digital Hate is een Brits/Amerikaanse non-profit NGO dat probeert ‘de architectuur van online haat en desinformatie onderuit te halen’. Zij identificeerden Kennedy Jr., samen met 11 andere gewichtige namen, als de ‘Disinformation dozen’. Samen blijken ze zeer invloedrijke makers van digitale inhoud tegen vaccins te zijn. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor 65% van alle online anti-vaccin-content.  

CORONAVACCIN IS NIET "HET DODELIJKSTE VACCIN"

In een eerste uitspraak beweert Kennedy Jr. dat het covid-19-vaccin het dodelijkste vaccin van de afgelopen 30 jaar zou zijn. Zo zouden in de afgelopen 8 maanden meer mensen gestorven zijn aan het coronavaccin dan aan alle andere vaccins samen in de laatste 30 jaar. In een eerdere factcheck uitgevoerd door PolitiFact van het Amerikaanse Poynter Institute werd deze claim al uitvoerig besproken. We sommen de belangrijkste tekortkomingen van Roberts claim nog even op: 

  • Voor zijn uitspraak vertrouwt hij op een database (VAERS) dat een open-acces systeem is en waarbij de gegevens dus eigenlijk van lage kwaliteit zijn. 
  • Technologie en communicatie zijn nu beter dan decennia geleden, we kunnen nu veel sneller en preciezer neveneffecten vastleggen. Het is dus moeilijk om het covid-19-vaccin te vergelijken met eerdere vaccins. 
RAPPORT VAN PFIZER WIJST NIET OP BIJWERKINGEN VEROORZAAKT DOOR VACCIN

De claim dat vaccinaties de kans op een hartaanval verhogen circuleert al langer op het wereldwijde web. Een mogelijke bron voor deze uitspraken kan het veiligheidscontrolerapport zijn dat Pfizer tussen december 2020 en februari 2021 verzamelde. Dit rapport bewijst echter geen causale relatie tussen bijwerkingen zoals hartaanvallen en het covid-19-vaccin zoals de factcheck van Health Feedback en onze eigen factcheck van Factcheck.Vlaanderen al aantoonden. Er kon uit dit document geen causaal verband vastgesteld worden omdat het rapport enkel medische problemen opsomt en geen neveneffecten van vaccinaties. Dit wil zeggen dat de genoemde gezondheidsproblemen zoals hartaanvallen, epilepsie of auto-immuunziekten na een vaccinatie niet noodzakelijk rechtstreeks het gevolg van die vaccinatie zijn. 

PFIZER NIET OP DE HOOGTE VAN ONDERZOEK DAT RISICO OP HARTAANVALLEN AANTOONT

Kennedy baseert zich voor zijn uitspraak op een zogenaamd klinisch onderzoek uitgevoerd door Pfizer zelf. In het artikel op NineForNews wordt wel geen link gegeven dat doorverwijst naar dit specifieke onderzoek. Daarom hebben we Pfizer zelf gecontacteerd omtrent deze studie. Annick Mignon, Senior Manager Medical Lead Belgium/Luxembourg, antwoordde ons dat Pfizer niet op de hoogte is van een onderzoek dat het risico op hartaanvallen na vaccinatie aantoont. “De meeste studies tonen integendeel aan dat cardiale voorvallen zeer zeldzaam zijn en dat er geen verhoogd risico wordt waargenomen, behalve voor een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en ontsteking van de buitenste laag van het hart (pericarditis), voornamelijk bij jongere mannen”.

GEEN SIGNIFICANT VERBAND TUSSEN COVID-19-VACCINS EN ERNSTIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN ALS HARTAANVALLEN

Mignon verwees hiervoor naar een reviewonderzoek van Hana, D., Roman S., Gattas, B. en Sofka, S. waarin ze over verschillende rapportagesystemen keken naar de mogelijke bijwerkingen van het covid-19-vaccin. Zij stelden vast dat de incidentie van alle gerapporteerde cardiovasculaire voorvallen, zoals hartaanvallen, eerder zeldzaam is. Het vaccin werd bovendien eerst aan ouderen en risicogroepen gegeven, waar cardiovasculaire voorvallen hoe dan ook vaker voorkomen. Verder zag men dat myocarditis vaker voorkwamen bij jongere populaties, maar een directe causale relatie tussen het covid-19-vaccin en de opgesomde bijwerkingen kon niet vastgesteld worden.

Een andere analyse, van Klein, P. N., Lewis, N., Goddard, K., et al., onderzocht of er een associatie was tussen het mRNA covid-19-vaccin en een verhoogd risico op ernstige gezondheidsresultaten gedurende dag 1 tot dag 21 na vaccinatie. Ook hier was de incidentie van ernstige bijwerkingen zoals een hartaanval niet significant hoger 1 tot 21 dagen na vaccinatie in vergelijking met 22 tot 42 dagen na vaccinatie. Er werd geen verband vastgesteld.

GROTER RISCO OP HARTPROBLEMEN BIJ CORONA-INFECTIE

Een recente wetenschappelijke studie van Liu, R., Pan, J., Zhang, C., en Sun, X. bevestigt dat er ernstige bijwerkingen werden geregistreerd, waaronder cardiovasculaire complicaties zoals myocarditis, na toedienen van het mRNA covid-19-vaccin. Een SARS-CoV-2-infectie zorgt echter zelf voor een aanzienlijk groter risico op myocarditis en andere ernstige bijwerkingen. Hier is de conclusie opnieuw dat de hoge werkzaamheid van covid-19-vaccins heel sterk opweegt tegen de lage incidentie van complicaties.

CONLUSIE

Een NineForNews artikel beweert dat gevaccineerden 500% meer kans hebben op een hartaanval. Het zou gebaseerd zijn op een onderzoek van Pfizer, maar er bestaat geen onderzoek dat dit aantoont. Uit wetenschappelijke studies kunnen we enkel oordelen dat er een verhoogd risico is voor myocarditis en pericarditis voornamelijk bij jonge mannen, maar er werd geen rechtstreeks verband vastgesteld met het vaccin. Ook de claim dat het coronavaccin het dodelijkste vaccin van de afgelopen 30 jaar zou zijn, werd eerder ontkracht.