Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Je kan geen HIV krijgen van de coronavaccins

Gevaccineerden zijn nog steeds vrij goed beschermd tegen het coronavirus

Het SARS-CoV-2-virus heeft wellicht een natuurlijke oorsprong

5G is veilig en heeft niets te maken met het coronavirus


De coronavaccins veroorzaken geen HIV-infectie

In een wetenschappelijk artikel over een corona-uitbraak in de staat Massachusetts in de Verenigde Staten (VS) bleek 6% van de besmette personen HIV-positief te zijn. Dat terwijl slechts 0,3% van de populatie in die staat HIV-positief is. Dat wordt als argument gebruikt om te zeggen dat de coronavaccins HIV veroorzaken, dit klopt niet.

De corona-uitbraken waarover men schrijft, gebeurden voornamelijk op een reeks evenementen die gericht zijn op mannen die seks hebben met andere mannen (MSM). Dat bevestigt Catherine Brown, hoofdauteur van het artikel, aan Factcheck.Vlaanderen. In de MSM-populatie in de VS heeft ongeveer 9% HIV, veel meer dan in de algemene bevolking. In sommige groepen ligt het percentage zelfs nog hoger. Het is dus niet verwonderlijk dat bij een uitbraak in een risicogroep voor HIV er veel mensen effectief HIV hebben.

Er zitten geen genetische code of eiwitten van HIV in de coronavaccins die nu op de markt zijn

Een ander argument dat aangehaald wordt is dat bij de ontwikkeling van een Australisch coronavaccin enkele proefpersonen positief testten op een bepaalde HIV-test. Dat was omdat er in dat vaccin een bepaald eiwit van het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) gebruikt werd. Dit eiwit vervormt het S-eiwit op een bepaalde manier waardoor het makkelijker herkend wordt door het immuunsysteem. Daardoor kan het immuunsysteem bij vaccinatie betere antilichamen aanmaken dan wanneer dat HIV-eiwit niet gebruikt zou worden.

Belangrijk is dat alleen dat ene HIV-eiwit gebruikt werd. Er zaten geen andere eiwitten of genetisch materiaal van HIV in dat vaccin. Het is dus onmogelijk dat de proefpersonen die dat vaccin kregen effectief HIV kregen.

Waarom testten de proefpersonen dan positief? De HIV-test die hier vals positief werd, spoort antilichamen tegen HIV-eiwitten op in het bloed. Proefpersonen maakten antilichamen aan tegen dat ene eiwit in het vaccin, waardoor ze een positief resultaat kregen op die test. In verdere tests kan dan de hoeveelheid virus in het bloed gemeten worden, daaruit bleek dat er geen virus te vinden was in het bloed.

De ontwikkeling van dit vaccin is na deze “bijwerking” stopgezet. De vaccins die nu op de markt zijn tegen COVID-19 bevatten geen HIV-eiwitten of genetisch materiaal van dat virus. De vaccins dragen je lichaamscellen dus helemaal niet op om “HIV-1 code te produceren”.

Er worden in verhouding meer niet-gevaccineerden dan gevaccineerden besmet met het coronavirus

De vaccins beschermen goed tegen COVID-19, maar geen enkel vaccin beschermt voor 100%. Data van Sciensano wijst er op dat doorbraakinfecties, of infecties bij mensen die volledig gevaccineerd zijn, niet zo vaak voorkomen. In de periode van 2 tot 8 augustus waren er per 100.000 mensen die reeds twee weken volledig gevaccineerd waren ongeveer 39 besmettingen. Bij niet-gevaccineerde mensen waren dat er 200 per 100.000 mensen, ruim 5 keer meer dus. De deltavariant komt nu bij 95% van alle positieve tests voor, dat wijst er dus op dat de vaccins nog steeds relatief goed beschermen tegen die variant.

De vaccins zijn ook positief voor de ziekenhuisopnames. Slechts 2,5 procent van de patiënten die sinds half februari opgenomen werden voor COVID-19 was volledig gevaccineerd. Dat komt overeen met wat we weten over de vaccins uit eerdere studies. De vaccins beschermen heel goed tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden.

Het SARS-CoV-2-virus is hoogstwaarschijnlijk via natuurlijke weg ontstaan

Coronavirussen komen veel voor bij dieren. Onder heel specifieke omstandigheden en bij het optreden van bepaalde mutaties kunnen die virussen mensen besmetten. Het huidige coronavirus, dat voluit SARS-CoV-2 heet, ontstond wellicht uit een coronavirus bij vleermuizen. Enkele coronavirussen bij vleermuizen komen voor 88 procent van hun genetisch materiaal overeen met SARS-CoV-2. De vorige coronavirussen die mensen ernstig ziek konden maken, SARS-CoV-1 uit 2003 en MERS-CoV uit 2012, komen respectievelijk 79% en 50% overeen met SARS-CoV-2.

Het is dus waarschijnlijker dat het huidige coronavirus uit die vleermuisvirussen is geëvolueerd dan dat het opgebouwd zou zijn uit SARS-CoV-1 en MERS-CoV. Ook andere onderzoeksresultaten wijzen eerder op een natuurlijke oorsprong.

Het is heel moeilijk om uit te sluiten dat het virus niet toch in een labo zou zijn gemaakt. Verschillende elementen wijzen eerder naar een natuurlijke oorsprong maar het zou kunnen dat we nooit 100 procent zeker zullen zijn.

Er zit geen genetisch materiaal van HIV in SARS-CoV-2

Al sinds het prille begin van de pandemie meenden sommigen dat delen van de genetische code van HIV in het RNA van SARS-CoV-2 zouden zitten. Dat klopt niet. Je kan dat nagaan met het BLAST-programma van de U.S. National Library of Medicine: dat programma kan het “genoom”, of al het genetisch materiaal dat een organisme heeft, van verschillende organismen met elkaar vergelijken. Het BLAST-programma geeft aan dat het genoom van het huidige coronavirus geen noemenswaardige overeenkomsten heeft met dat van HIV.

Het coronavirus en HIV behoren tot andere geslacht van virussen en werken op een volledig andere manier. HIV zet, eens het een menselijke cel is binnengedrongen, zijn RNA om in DNA en kan dat dan tussen het menselijke DNA plakken om er later weer RNA van te maken. Coronavirussen komen de celkern zelfs niet binnen. Als een cel geïnfecteerd is met HIV overleeft die vaak nog heel lang. Het virus kan er jaren aan een stuk in verborgen blijven. Een cel geïnfecteerd met het coronavirus breekt het virus af of sterft binnen een paar uren of dagen.

Het genoom van HIV en SARS-CoV-2 komt niet overeen en de virussen hebben in het menselijk lichaam een volledig andere strategie. Het is dus duidelijk dat HIV weinig te maken heeft met SARS-CoV-2 en er zijn geen aanwijzingen om te geloven dat het huidige coronavirus deels is opgebouwd uit HIV.

HIV is niet typisch geassocieerd met auto-immuunziekten

De auteur van het artikel claimt ook dat HIV auto-immuunziekten zou veroorzaken. Een handvol auto-immuunziekten komt inderdaad vaker voor bij HIV-positieve individuen. Maar de meeste auto-immuunziekten komen even of zelfs minder vaak voor bij HIV-patiënten dan bij de algemene populatie.

De auteur schrijft ook dat het bekend zou zijn dat 5G HIV zou kunnen activeren. Daar is geen bewijs voor. Er is momenteel ook geen biologisch mechanisme bekend waardoor dergelijke elektromagnetische golven een virus zouden kunnen activeren.

5G is een veilige technologie en kan geen virussen veroorzaken

5G wordt als veilig beschouwd. De elektromagnetische golven hebben een te lage energie om cellen, virussen of DNA rechtstreeks te beïnvloeden. Deze technologie gebruikt drie soorten elektromagnetische golven. Twee ervan worden al tientallen jaren gebruikt in bijvoorbeeld 4G en WiFi. De derde soort is nog niet breed toegepast, maar de golven penetreren zeer slecht door allerlei materialen. Ook de huid houdt deze straling heel goed tegen en de energie in deze straling is nog steeds te laag om moleculen, zoals ons DNA of RNA van virussen, aan te tasten.

Het soort straling waar 5G van gebruik maakt kan wel leiden tot wat warmteontwikkeling. Nationale en internationale richtlijnen en grenswaarden zijn echter zo strikt dat de hoeveelheid straling nodig om een merkbare opwarming te veroorzaken nooit langdurig overschreden kan worden. Het effect is sowieso verwaarloosbaar vergeleken met de warmte die je opwekt door bijvoorbeeld te sporten. Voorzichtigheid is zeker te verdedigen, maar veel argumenten tegen 5G zijn niet op wetenschappelijke feiten gebaseerd.

Onbetrouwbaar onderzoek en propaganda zaaien twijfel over 5G

Een publicatie uit 2020 beweerde dat 5G coronavirussen zou kunnen doen ontstaan in huidcellen. Later bleek er sprake te zijn van manipulatie tijdens de peer review. Dat artikel is dan ook teruggetrokken. De inhoud van het artikel was erg speculatief en de onderzoekers baseerden zich op zeer twijfelachtige veronderstellingen. Er werd ook geen concreet bewijs aangeleverd: de onderzoekers hebben bijvoorbeeld geen coronavirussen aangetoond in huidcellen blootgesteld aan 5G.

Een belangrijke verspreider van complottheorieën gelinkt aan 5G is de Russische staatsmedia. De Russian Times, dat zich ook richt tot Europa en de VS, heeft in het verleden verschillende foute berichten over de veiligheid van 5G verspreid. Ze beweerden onder andere dat 5G kanker zou veroorzaken. De nieuwe golven waar de 5G-technologie van gebruik maakt gaat zelfs niet door de oppervlakkige huidlagen en de warmteontwikkeling is verwaarloosbaar. Het is dus onwaarschijnlijk dat 5G ernstige gezondheidseffecten zou hebben.

Conclusie: de coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus komt wellicht niet uit een labo

Je kan geen HIV krijgen van coronavaccins. Ze beschermen daarentegen wel goed tegen besmetting en heel goed tegen hospitalisatie en overlijden. SARS-CoV-2 is wellicht op natuurlijke wijze ontstaan en er is geen enkele aanwijzing dat er genetisch materiaal van HIV in gemengd zou zijn. 5G heeft ook niets te maken met HIV of SARS-CoV-2.

 
Geraadpleegde Bronnen