Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Verschillende kranten berichten dat België op de tweede plaats staat in Europa wat het aantal stakingsdagen betreft.

Ze baseren zich op twee onderzoeken. In het overzicht van de Europese vakbondsorganisatie ETUI staat België op plaats drie. Bij het Duits onderzoeksbureau WSI op plaats één.

Beide onderzoeken namen niet alle Europese landen in rekening. Onder andere Italië en Griekenland ontbreken, landen waar in het verleden veel gestaakt werd.


In verschillende artikels van onder andere Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en Business AM stond dat België na Frankrijk het meeste aantal stakingsdagen telt. Business AM baseert zich voor deze uitspraak op cijfers van ETUI, de Europese vakbondsorganisatie. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws volgen de cijfers van een Duits onderzoeksbureau WSI.

Derde plaats volgens Europese vakbondsorganisatie

Volgens Business AM waren er in België tussen 2010 en 2019 gemiddeld 97,7 stakingsdagen per 1000 werknemers. Enkel in Frankrijk zou dit cijfer nog hoger liggen. In dezelfde periode zouden er 127,6 stakingsdagen geweest zijn in Frankrijk. België zou met dit aantal op de tweede plaats komen in Europa met het meeste aantal stakingsdagen.

Uit de stakingskaart kijkt van ETUI valt af te leiden dat deze aantallen kloppen, maar dat er nog een land is met meer stakingsdagen. Met 274,8 stakingsdagen per duizend inwoners is Cyprus koploper. Daarna volgt Frankrijk. België staat dus op de derde plaats.

Een belangrijke kanttekening bij de kaart is dat voor de meeste landen in Europa geen informatie beschikbaar is voor de periode 2010 tot 2019. Er zijn enkel cijfers beschikbaar voor 24 van de 39 getoonde Europese landen.

Voor de periode van 2000 tot 2009 zijn voor meer landen data opgenomen in de kaart. Toen waren Griekenland en Italië dan koploper zijn, landen die nog niet opgenomen zijn in de periode tussen 2010 en 2019.

ETUI heeft ook recente cijfers van 2020 en 2021. Daar staat België inderdaad op de tweede plaats wat het aantal stakingsdagen betreft, maar ook hier ontbreken heel wat cijfers voor andere landen.

Eerste plaats in overzicht Duits onderzoeksbureau

Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad berichtten over een onderzoek van een Duits onderzoeksinstituut WSI van de Hans-Böckler-Stichting, een orgaan van Duitse vakbonden. Volgens de artikels zou uit dit onderzoek blijken dat België 97 stakingsdagen telt per jaar per duizend werknemers in de periode van 2011 tot 2020. België zou daarmee op de eerste plaats komen wat het aantal stakingsdagen betreft.

De cijfers komen uit een rapport van het onderzoeksinstituut over stakingen en arbeidsconflicten. Volgens het rapport telde België inderdaad 97 stakingsdagen tussen 2011 en 2020. Daarmee is ons land koploper van de landen die in het rapport werden opgenomen. Frankrijk komt op de tweede plaats met 93 stakingsdagen.

Verschillende Europese landen ontbreken

Maar ook bij dit onderzoek moeten een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Net als het overzicht van ETUI toont het overzicht van WSI niet alle Europese landen. In dit overzicht gaat het om 16 landen. Zoals de onderzoekers aangeven zijn Griekenland en Italië niet opgenomen, landen die in het verleden veel stakingsdagen kenden

Voor Frankrijk en Groot-Brittannië kan enkel de periode van 2011 tot 2019 in rekening genomen worden. Voor 2020 zijn er voor Frankrijk nog geen cijfers beschikbaar. Groot-Brittannië heeft omwille van de coronapandemie dan weer de telling van stakingen stopgezet.

Bovendien worden de stakingen per land anders geteld. In Frankrijk hebben de cijfers enkel betrekking op de privésector en worden proteststakingen tegen beslissingen van de overheid niet in rekening genomen. Bij de cijfers van Spanje zijn algemene stakingen niet in de statistieken opgenomen. En in Groot-Brittannië werden alleen stakingen met 10 of meer deelnemers en een duur van één dag opgenomen.

Conclusie

In beide onderzoeken werden niet alle Europese landen opgenomen waardoor we niet met zekerheid kunnen zeggen hoeveelste België staat wat het aantal stakingsdagen betreft. In het overzicht van de Europese vakbondsorganisatie staat België op plaats drie. In het onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau WSI staat België op één, maar deze studie nam minder Europese landen in rekening en registreerde de stakingen per land op verschillende manieren.