VRT kost jaarlijks geen 150, maar 100 euro per huishouden

 

6 november 2023

Econoom Geert Noels geeft aan dat hij 150 euro per jaar aan de VRT betaalt via zijn belastingen. Volgens de VRT bedraagt de kostprijs van de overheidsfinanciering echter maar 42 euro per Vlaming. De bedragen verschillen omdat Noels zijn berekening baseert op het aantal huishoudens in Vlaanderen, terwijl VRT naar het aantal inwoners kijkt. Maar ook dan is het bedrag lager: jaarlijks gaat per huishouden 100 euro aan overheidsfinanciering naar VRT.


Lees meer
 
37% van de asielzoekers zijn jonge mannen

 

12 april 2023

Volgens onafhankelijk parlementslid Jean-Marie Dedecker zijn 80% van de asielzoekers jonge mannen. Maar uit statistieken van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat het om 37% gaat. Jonge mannen zijn wel oververtegenwoordigd bij de ‘ontheemde’ asielzoekers die hun toevlucht zoeken in kraakpanden of tentenkampen, maar daarvoor bestaan geen concrete cijfers.


Lees meer