Op 12 maart 2016 overleed de 1-jarige peuter Milow Vangheluwe. Zijn ouders vertelden in dit artikel van Het Nieuwsblad wat er toen gebeurd is. De moeder van de peuter vond hem die middag bewegingsloos in bed, en hij liep blauw aan. De ambulance werd gebeld, en de peuter werd nog drie kwartier gereanimeerd. Bij aankomst in het ziekenhuis in Roeselare werd zijn dood vastgesteld. Een spoedarts zag er een verdacht overlijden in en contacteerde daarom het parket van Ieper. Aanvankelijk hoorden de ouders op de spoeddienst dat hun zoontje stierf aan wiegendood, maar later werd dat aangepast naar een zware griepinfectie met koortsstuipen.

Het parket opende vervolgens een onderzoek om de doodsoorzaak te bepalen. Ondertussen uitte de familie van de peuter in Het Nieuwsblad haar bezorgdheid over de vaccinaties die Kind en Gezin toedient. Het jongetje had daar namelijk twee dagen voor zijn dood enkele vaccinaties gekregen, via combinatievaccins: “We stellen ons erg veel vragen bij de manier waarop die vaccinaties werden toegediend. In amper vijf minuten tijd werden twee spuiten met in totaal zeven vaccins gegeven. Zo’n cocktail is heel veel. Niet ieder kind kan zoiets aan. De ochtend na de spuitjes had Milow ineens koorts. De dag daarna leek het te verbeteren, maar ’s middags is hij overleden.”

Vaccinatie niet de doodsoorzaak, wel koortsstuipen

Na acht maanden rondde het parket het onderzoek naar de doodsoorzaak af. Ze gingen daarbij ook na of de vaccins er inderdaad iets mee te maken hadden of niet. Het parket gaf vervolgens een toelichting in dit opvolgartikel van Het Nieuwsblad: “Het was wachten op de toxicologische onderzoeken”, zegt Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper. “Maar de wetsdokter concludeert in zijn eindverslag dat het om een natuurlijk overlijden door koortsstuipen gaat. Er is geen kwaad opzet in het spel en het is uitgesloten dat die vaccinaties er iets mee te maken hebben. Dat werd uitvoerig onderzocht.”

De peuter bleek dus wel degelijk gestorven te zijn door koortsstuipen, en niet door de vaccins. Toch aanvaardde zijn vader die conclusie niet. Hij stelde dat hij een advocaat zou nemen om een nieuwe, onafhankelijke autopsie aan te vragen. Volgens het parket had de familie wel degelijk het recht om dat te doen, en kon het dossier heropend worden als de nabestaanden een klacht zouden indienen met burgerlijke partijstelling. Dat lijkt echter niet gebeurd te zijn.

De moeder van de peuter – die op het moment van de bekendmaking van het onderzoeksresultaat al een tijdje niet meer samen was met de vader – accepteerde het resultaat wel meteen: "Milow is niet het eerste kind dat overlijdt aan koortsstuipen die het gevolg zijn van een zware griepaanval. Dat is hard om te aanvaarden maar er zit nu eenmaal niks anders op.”

Nog nooit stierf een kind door combinatievaccin

Het Ieperse parket wees uit dat Milow niet stierf aan de vaccinaties van Kind en Gezin. Maar vader Vangheluwe bleef geloven dat er toch meer aan de hand zou zijn. Al voordat het onderzoek afgerond was, stelde hij dat hij in drie maanden tijd gehoord had van “drie of vier andere kindjes die hetzelfde hadden meegemaakt”. Kind en Gezin weerlegde toen echter via hun woordvoerder Leen Du Bois in een artikel van Het Laatste Nieuws dat er al eerder kinderen stierven aan de vaccins: "We zeggen niet dat het onmogelijk is, maar nog nooit is een peuter overleden na het toedienen van een combinatievaccin. We leven mee met de familie Vangheluwe, maar uit de communicatie met de arts die de vaccins heeft toegediend blijkt dat er normaal geen probleem is." De vader van de peuter bracht geen concrete bewijzen aan voor de andere gevallen waarover hij gehoord had, en een rechtszaak blijkt er ook niet te zijn gekomen.

Conclusie

Onderzoek van het parket wees uit dat Milow niet stierf door het toedienen van de vaccinaties. De jongen overleed daarentegen als gevolg van koortsstuiten. Zijn moeder accepteerde het resultaat meteen, maar zijn vader bleef wantrouwig. Toch blijkt hij geen verdere gerechtelijke stappen ondernomen te hebben. Volgens Kind en Gezin is er ook nog nooit een kind gestorven na het toedienen van een combinatievaccin.