Bezoekster van onze site, Herta VdE, stelt zich de vraag wat het beste is voor het milieu: de afwas manueel doen, of alles in de vaatwasser stoppen. Ze las op de website van Engie-Electrabel dat een vaatwasmachine zuiniger is dan de vaat met de hand doen, zowel in waterverbruik als voor wat betreft het verbruik van energie.

Mits een zuinige afwasmachine is het ecologischer om de machine de afwas te laten doen dan zelf de handen uit de mouwen te steken.

Volgens Electrabel verbruikt je afwasmachine per afwasbeurt 12 liter water en 1kWh elektriciteit voor de verwarming van het water. Voor een manuele afwasbeurt van dezelfde hoeveelheid vuile afwas zou je 45 liter water nodig hebben en 2,1 kWh aan energie, heel wat meer dus.

De cijfers liggen in de lijn van deze die we terug konden vinden op energievreters.be, een website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu die burgers helpt energiezuiniger te leven. Zij stellen dat een afwasbeurt met de vaatwasser tussen de 10 en 20 liter water verbruikt. Voor elektriciteit rekenen zij op ongeveer 250 kWh per jaar bij 4 afwasbeurten per week. Dit komt neer op 1,2 kWh per afwasbeurt.

De Vlaamse Milieumaatschappij deed recent ook onderzoek naar het gemiddelde waterverbruik per persoon. Haar rapport werd in 2018 gepubliceerd en voor de studie werden cijfers gebruikt uit 2016. Uit die cijfers blijkt dat een persoon per dag gemiddeld 2,3 liter water gebruikt voor de vaatwasser en 6 liter voor een handwas. Voor een gezin van 4 personen komt dit neer op respectievelijk 9,2 liter water en 24 liter water per dag.

Alle bronnen halen wel aan dat het verbruik van een vaatwasmachine sterk afhangt van een heel aantal factoren: is het een energiezuinig en recent toestel of niet, hoe vaak de vaatwasmachine op staat, of de vaatwasmachine volgeladen of halfvol is, of de vaatwasmachine aangesloten is op de algemene boiler of een eigen elektrische boiler heeft, op welk programma de vaatwasmachine ingesteld is,... In de praktijk heb je dus zelf heel wat controle over het water- en elektriciteitsverbruik van je vaatwasser.