Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Raoul Hedebouw (PvdA) stelde tijdens een debat in de Kamer dat de levensverwachting in goede gezondheid in België 62,4 jaar is.

Het cijfer komt van een website van het Federaal Planbureau. Op deze website staat te lezen dat de recentste levensverwachting 63,8 jaar is. De verwachting van 62,4 jaar, waar Hedebouw naar verwees, dateert van 2019.

Dit cijfer is berekend vanaf de geboorte. Met andere woorden: als je vandaag nul jaar bent, haal je gemiddeld 63,8 jaar in goede gezondheid. Onderzoekers berekenen ook de gezonde levensverwachting op hogere leeftijd: 65-jarigen hebben in België gemiddeld nog ongeveer 11 gezonde levensjaren voor zich.


Op 20 juli 2022 hield de Kamer een debat over de pensioenhervormingen van de federale regering. Raoul Hedebouw, voorzitter van PvdA, stelde tijdens zijn tussenkomst dat “de levensverwachting in goede gezondheid in België 62,4 jaar bedraagt”

Belgen leven gemiddeld 64 jaar in goede gezondheid

Factcheck Vlaanderen nam contact op met Hedebouw zijn partij om te vragen vanwaar hij deze cijfers haalde. Via mail lieten zij weten dat Hedebouw de informatie haalde van een website van de Federale Overheid: Indicators.be.

Op deze website staat te lezen dat de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid 63,8 jaar is. Daarmee ligt ons land tegen het Europese gemiddelde. De cijfers dateren van het jaar 2020. De 62,4 jaar waar Hedebouw naar verwees, is de levensverwachting van 2019.

Indicators.be is een website van het Federaal Planbureau. De website toont informatie over de vooruitgang van België op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

“De gegevens die Indicators samenbrengt en publiceert, komen van diverse bronnen. Vaak zijn die cijfers beschikbaar op de websites van die bron-instellingen, bijvoorbeeld Statbel”, vertelt experte Patricia Delbaere van het Federaal Planbureau. “De data voor gezonde levensverwachting komen van het Europese statistiekenbureau Eurostat.”

Algemene levensverwachting 82 jaar

De gezonde levensverwachting verschilt met de algemene levensverwachting. Dit laatste bedraagt in België volgens Statbel 81,7 jaar.

De levensverwachting in goede gezondheid is specifieker en meet “het aantal jaren dat een persoon van een gegeven leeftijd mag hopen te leven zonder ernstige of matige gezondheidsproblemen”. Gezonde levensjaren worden berekend aan de hand van algemene levensverwachtingen en het aandeel inwoners dat via enquêtes aangeeft in goede of slechte gezondheid te leven.

65-jarigen hebben gemiddeld nog 11 gezonde levensjaren

De cijfers van Indicators gaan over het aantal gezonde jaren vanaf de geboorte: vanaf 0 jaar dus. Maar onderzoekers berekenen de gezonde leeftijdsverwachting voor verschillende leeftijden. Zo wordt de leeftijd op bijvoorbeeld 50 of 65 jaar vastgesteld en worden vanaf dan de resterende gezonde levensjaren berekend.

Eurostat en Sciensano gebruiken 65 jaar als basis, ook wel LVB65 genoemd. Volgens de laatste cijfers (2020) ligt het LVZB65 bij Belgische mannen op 10,5 jaar en op 11 jaar bij vrouwen. Dat wil dus zeggen dat de levensverwachting in goede gezondheid voor Belgische mannen, die een 65-jarige leeftijd halen, op 75,5 jaar ligt. Daarmee leven 65-plussers in België gemiddeld een jaar langer in goede gezondheid dan het Europese gemiddelde. 

Deze cijfers zijn een berekening voor mensen die minstens 65 jaar worden. Daarom liggen ze automatisch hoger dan de gezonde levensverwachting vanaf de geboorte.

Conclusie

De gezonde levensverwachting van 62,4 jaar, waar Raoul Hedebouw naar verwees, dateert van 2019. Recentere cijfers zijn iets hoger: gemiddeld leven Belgen 63,8 jaar in goede gezondheid.