Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Tomas Roggeman (N-VA) zei tijdens een toespraak in de Kamer dat er gemiddeld meer dan 100 afgeschafte treinritten per dag zijn.

Volgens de cijfers van Infrabel zijn er van januari 2022 tot en met oktober 2022 gemiddeld 115 afgeschafte treinritten per dag, wat neerkomt op 3,7% van alle treinen. In 2021 waren dat er 93 per dag.

De voornaamste redenen voor een afschaffing zijn derden: zoals spoorlopers, persoonsongevallen en stormweer. 35%-40% van de afschaffingen wordt toegeschreven aan NMBS.


Tijdens een toespraak in de Kamer op 27 oktober 2022 sprak Tomas Roggeman (kamerlid voor N-VA) over het aantal afgeschafte treinen in België: er zijn "gemiddeld meer dan 100 afgeschafte ritten per dag". Dat valt vooral te wijten aan een gebrek aan personeel en geld, aldus Roggeman in een vraag gericht aan minister van mobiliteit Georges Gilkinet.

Gemiddeld 115 afgeschafte treinen per dag van januari tot oktober 2022

Roggeman laat weten dat hij over de voorlopige cijfers voor 2022 sprak, afkomstig van spoorwegbeheerder Infrabel. Statistieken over afgeschafte treinen zijn af te lezen op de open data-website van Infrabel. Daaruit blijkt dat het er inderdaad gaat om meer dan 100 per dag.

Van januari tot en met oktober zijn al 35.111 treinritten afgeschaft. Dat komt neer op 115 geschrapte treinritten per dag of 3,65% van de geplande ritten. Onder afgeschafte treinen vallen zowel volledig als gedeeltelijk – voor een deel van de reisweg – afgeschafte treinen.

Aantal afschaffingen in 2022 nu al hoger dan in 2021

Het aantal afschaffingen in 2022 ligt nu al hoger dan het aantal afgeschafte treinritten in 2021. Toen waren er precies 34.266 treinen geheel of gedeeltelijk afgeschaft, wat op 93 afgeschafte treinen per dag neerkomt. In 2020 waren er 23.158 of dagelijks 63 afgeschafte treinen. Al was dit volgens Infrabel een heel atypisch jaar door de covidpandemie. In 2019 werd het aantal afgeschafte treinen op 29.679 afgetikt - 81 ritten per dag.

Aantal afgeschafte treinen per maand. Bron: Infrabel.

Bijna de helft van geschrapte treinen komt door derden

Bart Crols, de woordvoerder van NMBS, geeft uitleg bij de vele afschaffingen: “Naast de winterprik in februari 2021, hebben vooral de overstromingen in Wallonië een grote impact gehad op deze opvallende stijging. De redenen van een afschaffing splitsen we telkens op in drie categorieën. Ten eerste worden afschaffingen veroorzaakt door derden, waaronder spoorlopers, persoonsongevallen en stormweer. Verder door personeel- of materiaalproblemen, die zijn toe te wijden aan NMBS. En een derde categorie zijn spoorwerken door Infrabel”, legt Crols uit.

“In 2021 was, net zoals de voorgaande jaren, de categorie 'derden' de voornaamste oorzaak van geschrapte treinen, goed voor 43,3%. NMBS was voor 35,2% verantwoordelijk en Infrabel voor 18,3%”, zegt Crols aan Factcheck Vlaanderen. Voorlopig valt in 2020 42,4% van de afgeschafte treinen toe te schrijven aan derden, 40,5% aan NMBS en 13,6% aan Infrabel.

Conclusie

Tot nog toe zijn er dit jaar inderdaad meer dan 100 afgeschafte treinen per dag: gemiddeld 115 ritten per dag werden geschrapt in de periode januari tot oktober 2022. Dit komt neer op 3,7% van het totaal aantal treinenritten.