Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

De gemeente Oudergem wist al in de zomer van de komst van het nieuwe asielcentrum.

De burgemeester van Oudergem was zelf aanwezig op een infomoment voor buurtbewoners.

Door de grotere instroom van asielzoekers moeten vaak op korte termijn oplossingen gezocht worden.


De tweet leest:

Of vertaald: Hoe kan het dat een #FEDASIL-centrum in #Oudergem van de ene op de andere dag opent zonder enig overleg op gemeentelijk niveau? Ik ben geschokt!

Oudergem wist al in de zomer van het nieuwe asielcentrum

We hebben de zowel de gemeente als Fedasil gebeld. Bij de gemeente was er geen reactie. De woordvoerder van Fedasil, Benoît Mansy, zegt dat het eerste contact met de gemeente in de zomer al plaatsvond. De gemeente stuurde daarna zelf een brief naar de buurtbewoners van het nieuwe centrum om hen uit te nodigen op de infosessie.

Fedasil bracht op 17 september de informatie over het nieuwe opvangcentrum naar buiten via haar website. Je leest er: “De verschillende diensten van de gemeente en Fedasil werken nauw samen om de opvang in de beste omstandigheden te organiseren.” Bovendien kondigen ze in hetzelfde bericht ook een infosessie aan voor buurtbewoners.

Later werden onze vragen wel aan de burgemeester voorgelegd op de vergadering van de Gemeenteraad. Burgemeester Didier Gosuin zegt dat de beslissing op 16 augustus gemaakt is, en dat de gemeente eind augustus geïnformeerd werd. Hij zegt wel op geen enkel moment gecontacteerd te zijn tijdens de onderhandelingen met de eigenaar van het gebouw, maar daar hoeft volgens Gosuin de gemeente ook niet in tussen te komen. Het verhaal van Fedasil wordt dus bevestigd.

De burgemeester van Oudergem was zelf aanwezig bij de infosessie

Fedasil plaatste een foto van het infomoment waarop buurtbewoners hun vragen konden stellen op haar sociale media. Het vond dus wel degelijk plaats. En als je goed naar de foto kijkt, herken je in het midden Didier Gosuin, de burgemeester van Oudergem. Dat maakt het erg waarschijnlijk dat de gemeente wel op de hoogte was van de plannen van Fedasil.

Bron: Fedasil

Fedasils woordvoerder zegt dat er naast een afgevaardigde van Fedasil zelf ook de burgemeester, preventiediensten van de gemeente en politiediensten aanwezig waren op de infosessie. Er zouden 100 à 150 inwoners aanwezig geweest zijn. Mansy benadrukt het belang van een goede relatie met de buren van het asielcentrum. Zo komt er ook een centrum waar buurtbewoners steeds kunnen aankloppen met hun vragen.

Bij een nieuw asielcentrum wordt eerst de staatssecretaris op de hoogte gebracht, dan de gemeente

“De gemeente wordt altijd gecontacteerd,” aldus de woordvoerder. “Fedasil is permanent op zoek naar nieuwe opvangplaatsen, en we gaan dan ook vaak nieuwe gebouwen bezoeken. De eerste contacten lopen tussen de privé-eigenaar en Fedasil, dus niet noodzakelijk met de gemeente. Wanneer de piste serieus wordt, contacteren we eerst de staatssecretaris. Daarna volgen de burgemeester en de betrokken diensten van de gemeente.”

Mansy wil graag benadrukken dat Oudergem veel steun heeft geboden tijdens de voorbereidingen van de opening van het asielcentrum. “Dat zorgde ervoor dat we alles in goede banen konden leiden.”

Het gebeurde allemaal snel na elkaar, maar de nood was dan ook hoog

De tweet kaart aan dat het allemaal erg snel gebeurde. Dat is waar; tussen de eerste informatie op de website en de opening van het centrum zit slechts twee weken tijd. Maar daar heeft de woordvoerder van Fedasil een verklaring voor: “er is een grote nood aan opvangplaatsen. De instroom van asielzoekers is groot, dus moeten we op korte termijn plaatsen zoeken.” Het proces verliep dus snel, maar gezien de gemeente al in de zomer op de hoogte was, ging het zeker niet over één nacht ijs.

De burgemeester van Oudergem vindt niet dat er te laat gecommuniceerd werd. Hij zegt dat ze, eens ze op de hoogte waren, meteen de nodige diensten gecontacteerd hebben. Maar ze wilden pas communiceren als alle beslissingen genomen waren. “Het is onjuist om te zeggen dat we te laat waren, we kunnen immers niet communiceren over beslissingen die niet genomen zijn.” Tot slot voegt Gosuin nog toe dat hij steeds het welbevinden van de gemeente heeft bewaakt.

Kon er een taalprobleem spelen?

De oorspronkelijke tweet was in het Frans. Oudergem is een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle informatie verspreid door Fedasil is zowel in het Frans als in het Nederlands te vinden. Fedasil heeft ook twee woordvoerders om vragen in beide talen te beantwoorden. Het meisje dat oorspronkelijk verontwaardigd tweette, kon de informatie dus ook vinden als ze geen Nederlands spreekt. De Gemeenteraad van Oudergem was wel uitsluitend in het Frans. Later zou er een Nederlandstalig verslag verschijnen, maar dat is vandaag nog niet gepubliceerd.

Conclusie: zowel Oudergem als haar inwoners waren op de hoogte van het nieuwe asielcentrum

Fedasil zegt Oudergem al in de zomer op de hoogte gebracht te hebben van haar plannen. Dat bevestigt de burgemeester zelf tijdens de gemeenteraad.  Bovendien was de burgemeester zelf aanwezig op een infomoment voor buurtbewoners. Er werd niet lang voor de opening van het nieuwe centrum gecommuniceerd naar de inwoners van Oudergem, maar de vraag om nieuwe opvangcentra wordt ook pas gesteld wanneer ze nodig is.