De Vlaamse meerderheidspartijen van Michel I zijn in hun verkiezingsprogramma’s positief over het aantal jobs die er zijn bijgekomen tijdens het ambt van haar regering. N-VA beweert in haar partijprogramma dat er meer dan 200.000 jobs extra zijn sinds oktober 2014. Open Vld gaat iets verder en zegt, net als Charles Michel in een recent interview met RTL, dat het er meer dan 250.000 zijn.

De strafste bewering over het aantal bijgekomen jobs vinden we bij CD&V. In haar partijprogramma staat dat “de ‘taxshift’ en de loonmatiging zorgden voor robuuste banencreatie: 590.000 bijkomende jobs sinds 2014”.

Werkzame personen

Een recent beleidsrapport van VIVES heeft de tewerkstelling tijdens de legislatuur van Michel I geanalyseerd en de impact van de genomen maatregelen van de regering hierop berekend. In hun studie wordt gesteld dat, sinds het aantreden van de regering, er “ca. 230.000 jobs” zijn bijgekomen.

Dit cijfer is gebaseerd op statistieken van de Nationale Bank van België. Het verschil tussen het aantal werkzame personen in het derde kwartaal van 2014 (4.561.400) en dat van 2018 (4.793.700) bedraagt dan inderdaad 232.300.

Deze cijfers hebben echter betrekking op het aantal personen die werkzaam zijn en niet op het aantal jobs. In plaats van het aantal arbeidsplaatsen, wordt vanuit de databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het aantal werknemers als bron gebruikt. Wanneer iemand bijvoorbeeld 2 jobs combineert, dan wordt dit meegeteld als 1 werknemer en niet als 2 jobs.

Naast werknemers wordt het aantal zelfstandigen hieraan toegevoegd op basis van de gegevens van het RSVZ.

Verder worden op deze cijfers correcties doorgevoerd om een raming te bekomen die coherent is met de definities van het ESR2010. Via inschattingen op basis van andere bronnen, wordt het aantal personen die bedrijvig zijn in zwartwerk tevens in deze cijfers opgenomen, evenals werknemers die niet aansprakelijk zijn voor sociale bijdragen.

Arbeidsplaatsen

Wanneer we enkel kijken naar het aantal arbeidsplaatsen voor werknemers, dan zien we dat, volgens de statistieken van de RSZ, er 187.434 jobs zijn bijgekomen: 3.854.200 jobs in het derde kwartaal van 2014 tegenover 4.041.600 in 2018. Het merendeel hiervan, 170.458, komt uit de privé-sector.

Bron: RSZ arbeidsplaatsen, Tabel 1.

Vooral interimjobs?

Oppositiepartijen maken bij deze jobcreatie vaak de kanttekening dat het niet gaat over volwaardige jobs. Zo stelt sp.a dat “steeds meer aanwervingen gebeuren via tijdelijke contracten, via interimcontracten en via deeltijdse contracten”. De PvdA, op haar beurt, zegt over de extra jobs in de privé-sector dat “het gros ervan tijdelijke, deeltijdse of interimbaantjes zijn”.

De statistieken van de RSZ geven weer dat ongeveer de helft van de bijgekomen jobs uit de privé-sector voltijds zijn, terwijl deeltijdse jobs en seizoen-, interim- en gelegenheidsjobs hier elk voor een kwart van verantwoordelijk zijn.

Bron: RSZ arbeidsplaatsen, Tabel 5.

Conclusie

Sinds de aanstelling van Michel I kwamen er geen 590.000, maar 187.000 arbeidsplaatsen voor werknemers bij. 170.000 extra banen komen uit de privésector, waarvan de helft voltijdse jobs zijn. Gedurende dezelfde periode zijn er in totaal 232.000 meer mensen werkzaam.