In een Doorbraak -opiniebijdrage schrijft Emiel Van Broekhoven, doctor in de Economische wetenschappen aan de Universiteit van Oxford en emeritus aan de Universiteit Antwerpen, dat de aarde niet langer opwarmt. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verspreidde volgens hem foute informatie en zorgde er dus voor dat het Europees Parlement “eindeloze reglementeringen heeft opgelegd zonder solide grond”. Hij betreurt dat zijn opiniestuk bij alle Vlaamse media, met uitzondering van Doorbraak, geweigerd is. Het is duidelijk waarom: Van Broekhoven heeft het laatste IPCC-rapport gewoon fout gelezen.

De mens heeft wel invloed op het klimaat

Van Broekhoven stelt dat maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, onzin zijn. Hij doet dit door foutief te citeren uit de Summary for Policymakers, een samenvattend IPCC-rapport dat beleidsmakers moet ondersteunen inzake klimaatverandering.

In het IPCC-rapport staat dat menselijke activiteiten een opwarming van ongeveer 1°C hebben veroorzaakt sinds de pre-industriële tijd. Verder schrijft het rapport dat de aarde de temperatuurstijging van 1.5°C zal bereiken tussen 2030 en 2052 als de opwarming blijft toenemen volgens de huidige trend. Het rapport schrijft dus niet dat de opwarming vanzelf zal stoppen of verminderen.

Bron: Summary for Policymakers, IPCC 2018, herziene versie januari 2019.

Van Broekhoven zegt op basis van het rapport dat de verdere opwarming in de 21ste eeuw op basis van menselijke activiteiten niet meer dan 0.5°C zal zijn. Hij denkt dat het IPCC daarmee “grove fouten” toegeeft en dat het IPCC erkent dat niet de mens maar de zonnecyclus verantwoordelijk is voor de opwarming. Dat is een verkeerde interpretatie van wat in het rapport te lezen staat:

Bron: Summary for Policymakers, IPCC 2018, herziene versie januari 2019.

De historische uitstoot sinds de industriële revoluti e tot vandaag zal nog duizenden jaren doorwerken, zegt het IPCC, maar die uitstoot uit het verleden zal op zichzelf waarschijnlijk geen op warming hoger dan 1.5°C veroorzaken. De oude uitstoot alleen zal ons dus niet over de 1.5°C tillen. Als we morgenochtend helemaal zouden kunnen stoppen met CO 2 -uitstoten dan blijven we hoogstwaarschijnlijk nog erg lang uit de buurt van de 1.5°C. Toch zal er helaas de komende jaren wel degelijk nog CO 2 -uitstoot zijn.

Het IPCC zegt dus helemaal niets over zonnewarmte of zet geen grove fouten uit het verleden recht. Het panel spreekt in de ene alinea (A.1) over de uitstoot uit het verleden - die op zichzelf geen opwarming van 1.5°C geeft - en in de andere alinea (A.2) over de toekomstige uitstoot.

De toekomstige en de historische CO 2 -uitstoot samen zullen wel degelijk zorgen voor opwarming van meer dan anderhalve graad wanneer er geen maatregelen worden genomen om in te grijpen. CO 2 heeft invloed op de opwarming van de aarde en een volledige en snelle afbouw van de CO 2 -uitstoot is noodzakelijk om bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel te beperken. Van Broekhoven daarentegen, doet uitschijnen dat de menselijke CO 2 -uitstoot nooit een opwarming van 1.5°C zal veroorzaken, terwijl dat niet is wat in het rapport staat.

De opwarming van de aarde is niet voorbij

Van Broekhoven stelt ook dat de aarde niet langer opwarmt, “maar bij De Standaard of de VRT hebben ze dat nog niet door.” Toch zijn de argumenten in zijn opiniestuk wat mager. Hij heeft het enkel over die plekken op aarde waar het afgelopen winter kouder was, maar niet over de plekken waar het opmerkelijk warmer was.

Joris Meys, statisticus aan de Universiteit Gent, tweette erover met de verwijzing naar een grafiek die globale temperatuurwisselingen weergeeft sinds 1880. De lokale temperatuurmetingen, waar Van Broekhoven over spreekt, zijn niet te vergelijken met de globale trend waar het IPCC onderzoek naar doet. Klimaatverandering bestudeer je niet aan de hand van één plaatselijke koudegolf, maar aan de hand van lange globale tijdreeksen.

Bron: Tweet Joris Meys, 10 mei 2019 over de Summary for Policymakers

Klimaatvoorspellingen van het IPCC zijn accurater dan die van klimaatsceptici

Van Broekhoven heeft het in zijn stuk meermaals over de klimaatmodellen van Lindzen en Easterbrook om die van het IPCC te weerleggen. Op de website van Skeptical Science worden de voorspellingen van Lindzen en Easterbrook in een video vergeleken met wat er de afgelopen jaren effectief gemeten is. Ze worden ook vergeleken met de voorspellingen van het IPCC en die laatste blijken veel accurater te zijn. Het IPCC doet het dus helemaal niet zo slecht. In het filmpje zie je telkens eerst de voorspelling en daarna de voorspelling afgezet tegen satellietwaarnemingen. Lindzen en Easterbrook zitten achteraan in de video.

Conclusie

Het is dus niet vreemd dat verschillende Vlaamse media de opiniebijdrage van deze IPCC-ontkenner weigerden. In de Summary for Policymakers van het IPCC staat dat de aarde nog steeds opwarmt en dat de toekomstige CO 2 -uitstoot zal bepalen of de 1.5°C zal overschreden worden tussen 2030 en 2052.

 
 

REACTIES

Wim A
20 juni 2019

https://www.iceagenow.info/nasa-largest-glacier-in-greenland-is-growing-for-third-year-in-a-row/ De grootste gletsjer in Groenland blijkt al drie jaar na elkaar aan te groeien in plaats van te smelten. Zijn deze foto's fake? Of is dit een fact?

Gustaaf VO
25 mei 2019

Wat ik me nu afvraag is 1. Hoeveel strijkt die Van Broekhoven hiervoor op? en 2. Wie is zijn sponsor?