De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Ferdinand Meeus tegen factcheck.vlaanderen ongegrond verklaard. Het artikel bespreekt een post op Twitter van Meeus, waarin die data over de evolutie van de oppervlakte van het Arctische zee-ijs met een grafiek visualiseert en in een bijschrift concludeert dat de dalende trend in 2012 gestopt is. Verschillende wetenschappers spreken deze conclusie tegen. Een van hen heeft het over cherrypicking, waarbij men uit juiste metingen enkel die curves filtert die van pas komen om de effecten van de klimaatopwarming te minimaliseren. Klager verwijt factcheck.vlaanderen gebrek aan wederhoor en wederwoord.

Klager is niet aan een onderzoeksinstelling verbonden en heeft ook geen aantoonbare expertise in glaciologie. De journalist laat over de tweet van klager drie experts in het domein van glaciologie aan het woord en verwijst onrechtstreeks naar nog twee andere experts. Een van deze wetenschappers interpreteert de manier waarop klager in zijn grafiek de curves voor 2012 en 2020 exclusief uitlicht en zijn bijschrift daarbij als cherrypicking. Dat is in de context van het artikel, geschreven naar aanleiding van de tweet van klager, geen beschuldiging die de eer en goede naam betreft en die noopt tot een kans op wederhoor vóór publicatie. Klager heeft het over een beschuldiging van datamanipulatie, maar daarvan is in het artikel geen sprake.

Klager neemt er ook aanstoot aan dat hij na publicatie geen wederwoord heeft gekregen, maar hij heeft aan de redactie geen vraag tot wederwoord gesteld. Hij heeft een reactie gepost op Twitter, maar dat is geen verzoek tot publicatie van een wederwoord.

De volledige uitspraak is te lezen op www.rvdj.be.

 
Lees ook...